Coach – Samtal – Personlig utveckling

Jag jobbar som professionell coach och använder flera metoder för att hjälpa till att se helheten i citationen och för att definiera visionen och målen. Jag är en hjälpande hand och guidar genom processen, men du/ni är ansvariga för att genomföra det som behövs för att nå målen och utveckla potentialen.

Coaching är handlingsinriktad, vilket innebär att mellan varje coachsamtal finns något att arbeta vidare med till nästa gång. Med coachingens öppna frågor får du/ni stöd och hjälp att hitta nya vägar såväl i privatlivet som i yrkeslivet. När vi kartlägger din/er nuvarande citation ser vi helheten i tillvaron och utifrån den gör vi upp en handlingsplan för just dig/er.

Coach för privatpersoner och företag

Du kanske känner att du kört fast och vill komma vidare. Det kan vara inom vilket område som helst, här är några exempel.

 • Du vill må bättre
 • Göra en livsförändring
 • Göra en livsstilsförändringar
 • Förändra och förbättra din arbetssituation
 • Uppnå ett mål som du redan vet men du kommer inte dit
 • Starta eget företag
 • Få fler verktyg till att hantera livet
 • Hitta din vision i livet
 • Förbättra dina relationer
 • Bearbeta en sorg – förlust

Coach för Grupper

Det kan handla om vilken grupp som helst, arbetsgrupp, projektgrupp, ledningsgrupp eller annan grupp.

Ni kanske har lite konflikter i gruppen? Eller känner ni att ni vill ha hjälp att utveckla gruppen för att skapa en bättre förståelse för varandra och därmed skapa ett bättre välbefinnande så gruppen enklare når sina mål? Jag kan hjälpa er att utveckla gruppen för ett bättre välbefinnande hos er som grupp genom att vara er coach och facilitator.

Nedan ser du några exempel på uppdrag. Det finns betydligt fler så ta en kontakt så diskuterar vi din grupp, vilka problem och möjligheter som finns.

Exempel 1: Skapa gemensamma visioner och mål för bättre välbefinnande i gruppen.

 • Vi gör en genomlysning genom enskilda intervjuer där jag samlar in problem och utmaningar.
 • Vi genomför workshops där gruppmedlemmarna lär känna varandra och där vi kan bygga upp gruppen genom  olika övningar.
 • Vi tar fram individernas och gruppens visioner och mål.
 • Vi tar fram vilka hinder som finns för att nå målen.
 • Vi tar fram en genomförandeplan och hur förändringen ska genomföras.
 • Genomförandeplanen förankras i gruppen och omgivningen.
 • Med jämna mellanrum följer vi upp att en förändring sker.

Exempel 2: Stresshantering i gruppen

 • Vi genomför intervjuer och workshop för att belysa vilken stress som finns hos individerna och gruppen.
 • Vi belyser och undervisar vilka metoder det finns för att hantera stress och genomföra förändringar.
 • Vi genomför inspirationsträffar där gruppen får prova på metoder för stresshantering. I detta momentet så handlar det om mindfulness, enkla kroppsövningar, fokusträning och teknik för att planera, ha kontroll på sin vardag med hjälp av kognitiv träning.
 • Ett program som stäcker sig under längre tid tas fram och genomförs med uppföljning.

Exempel 3: Workshopledare – Facilitator – Mötesledare

 • Om ni har behov av en workshopledare och ni har ämnet-programmet så kan jag avlasta er och genomföra mötet.

Se även mer under medarbetarskap & grupp

 

Kontakta mig om ett upplägg för er att ha mig som coach.