Grupputvecklingshutterstock_2384571941

Vi kan i olika skeden och sammanhang hjälpa er att utveckla gruppen och medarbetarskapet. Vi kan tillsammans lägga upp ett utvecklingsprogram som passar er, det kan innehålla coaching, workshop med gruppövningar, workshop för processförbättringar, stresshantering, konflikthantering, medarbetarskapsträning eller annat som ni vill hantera i gruppen.

Idag är det av stor vikt för att lyckas med företagande att alla i organisationen utvecklas för att dra mot samma vision och mål som företaget, att alla mår bra, att klimatet är bra mellan medarbetare och mellan chefen och medarbetarna, samt givetvis att det är transparant hela vägen från ledning till medarbetare.

Vi medverkar i hela kedjan från att ta fram den strategiska plattformen till praktiskt genomförande. Vi arbetar med forskningsbaserade beprövade metoder som skapar resultat. Om ni är tio eller tio eller

Bygg en framgångsrik grupp med Husethuset-grupputveckling-i-praktiken

Huset är karta och byggklossar för grupper som vill utvecklas utan att gå vilse i gruppdynamikens labyrinter. Huset består av tre utgångspunkter: uppgiften, individen och gruppen samt nio byggblock eller områden som gruppen enligt modern forskning måste hantera för att utvecklas. Grundidén med byggblocken är att de, likt komponenter i ett system, ska samverka mot ett gemensamt mål; en trivsam och produktiv arbetsgrupp

Utveckla ledningsgruppen med Huset

Hur medlemmarna i en ledningsgrupp samspelar är direkt avgörande för produktiviteten och trivseln i hela företaget.

Huset är en praktisk och lösningsfokuserad modell som ger en välfungerande grupp. Ledningsgruppen behöver precisera sitt uppdrag så att det blir tydligt, klargöra arbetsformer och roller samt skapa spelregler för konflikter. Och individerna behöver lära känna varandra på ett djupare plan och fundera över sitt engagemang, sina åtaganden och hur man samarbetar med de andra i gruppen. Målet är en ledningsgrupp där alla tar ansvar för helheten och samspelar utan prestige, för verksamhetens bästa

Kontakta mig så diskutera vi era behov och hittar en bra utveckling för Er !