Om Esping Utveckling_MG_7408

Gunnar Esping, är 61 år, i mitt yrkesliv har jag varit ledare i olika roller såsom VD, vVD, Regionchef och projektledare mm inom IT-branschen. Jag har som ledare coachat både grupper och individer på många olika sätt. Som bas har jag min erfarenhet inom ledarskap och mina olika utbildningar såsom yogalärarutbildning, kognitiv coach, certifiering i kris/sorgebearbetning,  medarbetarutvecklingsmetoden LEAD, grupputveckling med Huset som metod och ett antal andra utbildningar inom ledarskap.

Vid sidan av mitt jobb började jag med klassisk yoga-meditation för 25 år sedan då jag åkte på flera 14 dagars djupgående kurser/retreats inom Satyanada Yoga-Meditation. Och för nio år sedan började jag min långvariga yoga-meditations-mindfulness lärarutbildning som omfattar ca: 1000 timmar på retreat. Jag har undervisat i yoga-mindfulness-meditation i ca: 12 år och har även studerat en hel del psykologi, kognitiv beteende terapi  och olika coaching metoder så som kognitiv, existentiell, eklektisk och executive coaching,

Jag har själv gått igenom tuffa saker i livet som utmanat kraften i mig och som jag behövt ta hjälp för att hantera.

Jag tror att varje individ har kraft inom sig och att den kraften kan utvecklas till något värdefullt för individen och för gruppen för ett bättre välbefinnande. Men det kan behövas lite hjälp att se helheten, sin vision och att arbeta sig igenom de hinder som finns så vi kommer dit vi vill, både vad gäller privatlivet och arbetslivet, som person och som grupp.

 

Jag tror på dig/er och hoppas att jag kan göra skillnad.