Professionell coach

Grupputveckling

Medarbetarskap

Föreläsning & Event

Mentalt välbefinnande

Övriga tjänster

Min ide är att hjälpa personer och grupper till ett bättre välbefinnande och att nå sina mål.

MG_7312 2Jag använder samtal, coaching, grupp & medarbetarskapsutveckling, processutveckling, mental träning, sorg & krisbearbetning, stresshantering, mindfulness och andra metoder för att hjälpa dig.

Det kan handla om ditt eget mående, din vision, din måluppfyllelse. Det kan också handla om en arbetsgrupp som  behöver hjälp att komma vidare, kanske lösa konflikter eller hitta ett nytt arbetssätt och gemenskap. Jag tror att varje individ har kraft inom sig och att den kraften kan utvecklas till något värdefullt för individen och för gruppen. 

Du/ni kan vara en grupp, privatperson,  högpresterande, chef, egen företagare eller annat, du/ni kanske står inför stora beslut, behöver hitta nya vägar, kanske bearbeta kris/sorg, vi hittar det som passar för din/er utveckling.