Medarbetarskap

Medarbetarskap är att ta ansvar för sin relation till arbetet, arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor.

Vi kan i olika skeden och sammanhang hjälpa er att utveckla medarbetarskapet. Det kan vara att vi genomför hela programmet LEAD eller kortare varianter så som att arbeta med frågan på en företagskonferens eller Kick-off.

Idag är det av stor vikt för att lyckas med företagande att alla i organisationen utvecklas för att dra mot samma vision och mål som företaget, att alla mår bra, att klimatet är bra mellan medarbetare och mellan chefen och medarbetarna, samt givetvis att det är transparant hela vägen från ledning till medarbetare.

Vi medverkar i hela kedjan från att ta fram den strategiska plattformen till praktiskt genomförande. Vi arbetar med forskningsbaserade beprövade metoder som skapar resultat. Om ni är tio eller tio eller tusen medarbetare spelar ingen roll.

Vi har erfarenheten och lösningen.

LEAD ett unikt program för chefs- och medarbetarutveckling 

Lär dig utveckla medarbetarskap och skapa en framgångsrik företagskultur på din arbetsplats. LEAD är ett unikt utvecklingsprogram där chefs- och medarbetarskapsutveckling binds samman i ett gemensamt program. Tänk dig en arbetsplats där medarbetarna är självgående och tar ansvar för sitt agerande i arbetslaget. Där kulturen är tillåtande och öppen, där alla uppmuntrar varandra till nytänkande och förbättringsåtgärder. Där chefen och medarbetarna samspelar för verksamhetens bästa. Det är vad du kan uppnå om du satsar på LEAD fullt ut.

Kontakta mig så diskutera vi era behov och hittar en bra utveckling för Er !