Medarbetarskap

– Medarbetarskap är att ta ansvar för sin relation till arbetet, arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor.

Idag är det av stor vikt för att lyckas med företagande att alla i organisationen utvecklas för att dra mot samma vision och mål som företaget, att alla mår bra, att klimatet är bra mellan medarbetare och mellan chefen och medarbetarna, samt givetvis att det är transparent hela vägen från ledning till medarbetare.

Utveckla en medarbetar-kultur som kännetecknas av:
– Delaktighet
– Engagemang
– Personligt ansvarstagande.

Resultatet är mer arbetsglädje och högre lönsamhet. Växer människan utvecklas verksamheten

FÖREDRAGSHÅLLARE
Gunnar har jobbat med ledarskap, drivit projekt samt arbetat med komplex försäljning inom IT-branschen under drygt 25 år. Gunnar har haft olika ledarroller på Televerket, Skogsstyrelsen, TeamGIS, SYSteam och Sweco. Han har också varit med om att starta Agima Management som han också varit VD för i några år. Gunnar har kunnat axla olika roller så som VD, regionchef, utvecklingschef och projektledare.

Gunnar är mycket van att leda grupper och skapa en positiv jobbatmosfär som leder mot uppfyllande av gemensamma mål och välbefinnande och avspändhet på arbetsplatsen.

INNEHÅLL
– Vad är medarbetarskap?
– Chefen och jag
– Att jobba tillsammans
– Vem vill jag vara på den här arbetsplatsen?
– Vision och värdering
– Mitt åtagande
– Ansvarstagande
– Medarbetarskap och ständiga förbättringar

Föredraget är spännande, inspirerande och väcker tankar om mig, min grupp och min arbetsplats. Ni får med er en övning som ni kan göra själva i den gruppen du arbetar med.

Lyssna och få nya perspektiv !

 

< Tillbaka