Genom mental träning kan du uppnå det du förutsätter dig!

Mental träning

Att medvetet lära dig styra och kontrollera dina tankar är centralt för din personliga utveckling. Det finns ett flertal vetenskapliga studier på att våra tankar styr våra känslor, som i sin tur påverkar kroppens reaktioner och dina beteenden (handlingar). Inom mental träning använder du din inlevelseförmåga (fantasi) för att projicera det du vill uppnå. Med hjälp av dina tankar och känslor skapar du en inre visuell, känslomässig bild av det du vill uppnå.

Genom att träna och visualisera det du vill uppnå regelbundet (dagligen), och göra det i en positiv anda med stark tilltro når du det resultat du vill uppnå. Det finns vetenskapliga bevis på att metoden fungerar och att du med starkt inlevelseförmåga och ihärdighet faktiskt kan uppnå dina mål.

Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier. Där använder man sig av tekniker för meditativ avslappning och aktiv visualisering tillsammans med fysisk träning  för att uppnå idrottsliga mål.  Även företag använder sig av metoder från den mentala träningen för att förändra och påverka medarbetare och hela företagsorganisationen.

Hur går det till?

Mental träning består av två delar så vi delar på orden mental träning. Det är alltså träning, men nu är det inte den fysiska träningen utan vi ska träna vår mentala kondition. För att göra det så måste vi bli medveten om vad det är, hur vi kan slappna av för att sedan kunna börja med målbildsträningen.

  • Del 1 består i att lära sig avslappning – meditation så vi kan i ett avslappnat tillstånd fortsätta med steg 2. Detta steget är till för att komma i kontakt med dig, dina tankar i ditt undermedvetna och komma åt att börja förändra dina tankar, byta ut de negativa mot positiva.
  • Steg 2 är att arbeta med positiva visualiseringar och målbilder för att bli den bästa versionen av dig genom att fylla dina tankar med dina mål och vad du vill bli och lyckas med.

Varför funkar det?

Mental träning

Att mental träning och arbetet med målbilder fungerar kan bero på flera saker:​

  • Du arbetar helt enkelt hårdare och mer målmedvetet för att uppnå dina mål.
  • Du blir mer motiverad men även mer avslappnad genom dagliga övning och reflektioner, du släpper negativa känslor som prestationsångest, press, rädsla, oro, stress m.fl.
  • Upprepande metoder där tilltron är stark ger alltid resultat, detta är känt inom psykologin som ett fenomen!
  • Ditt inre liv (undermedvetna!) påverkas av dina nya målbilder och tar in dem som redan uppnådda sanningar.
  • Ditt undermedvetna kan inte skilja på fantasi och verklighet utan tar dina föreställningar för sant. Ditt inre manifesteras sen även i det yttre!
  • Självkänslan, självförtroendet och tilltron höjs när målbilderna blir verkliga i ditt inre och ger resultat i det yttre.
  • Placeboeffekten

Hur hjälper jag dig?

Jag använder mig av beprövade metoder från östliga traditioner för kroppslig  avslappning, avslappning av andningen och djupavslappning /meditation, till det kommer teknik för visualisering och målbildsträning.  Jag coachar, ger dig hemläxor att göra dagligen och följer upp med motiverande samtal.

Vad vill du uppnå ? Hur vill du ändra dina tankar?

Kontakta mig för ett första möte så får du veta mer!