Stresshantering

Stresshantering enskilt eller grupp

 Varför stressar vi? Vilka mekanismer påverkar och hur kan vi hantera dem?

Stress är något naturligt för oss människor då det behövdes när vi levde närmre naturen, vi behövde öppna våra sinnen och krafter vid fara. Men i dagens samhälle upplever vi stress för ofta och mår då dåligt eftersom kroppen inte är ämnad att hela tiden ha den statusen.

Jag har genom min verksamhet inom Yoga, Meditation, Mindfulness och Kognitiv Coaching fått bra respons från mina kunder eftersom de österländska kunskaperna om kroppen, andningen och sinnet har hjälpt som stresshantering, många säger också att de sover bättre. Till detta så behöver man också se över sin livssituation och med Kognitiv Coaching få strukturerade metoder, samt bli medveten om sitt handlingssätt.

Jag kan bidra/bistå runt stresshantering och fokusträning, det kan vara för en enskild person eller grupp. Det kan handla om Kognitiva Coaching-samtal, Yoga för att släppa spänningar, avslappnande andningsövningar, meditation, mindfullnes eller föredrag i ämnet hos er.

 

Kontakta mig så diskuterar vi ett upplägg som passar dig eller din arbetsplats.